Положение о заочном отделении ГПОУ ОГТК

polozhenie-o-zaochnom-otdelenii