Положение о Студенческом общежитии ГПОУ ОГТК

Polozhenie-o-Studencheskom-obshhezhitii-GPOU-OGTK-ot-23.01.2024-g.-1-pdf